Vpliv obrambnih prilagoditev v otroštvu na vzorce odnosov v odraslosti